DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0931 114 089 / 090 411 6979

TAC: Đặt mục tiêu LNST 250 tỷ đồng năm 2018

Lượt xem: 459 - Ngày:
Chia sẻ

Ngày 16/4 tới đây CTCP Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán TAC) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018. Trong năm 2018, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ. Hiệu quả kinh doanh của Tường An đã có nhiều chuyển biến tích cực sau khi được Kido Group (KDC) mua lại và nắm quyền kiểm soát từ cuối năm 2016. Hiện Kido trực tiếp sở hữu 61,9% cổ phần của Tường An và Vocarimex – một công ty con khác của Kido – nắm giữ 25,7% cổ phần.

Đồ thị cổ phiếu TAC cuối phiên giao dịch ngày 05/04/2018. Nguồn: Amibroker

Đồ thị cổ phiếu TAC cuối phiên giao dịch ngày 05/04/2018. Nguồn: Amibroker

Trong dự thảo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 ban lãnh đạo công ty cho biết doanh thu năm 2017 đạt 4.338 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016 nhưng cũng chỉ mới hoàn thành 99,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỷ đồng, tăng 97,6% so với cùng kỳ và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 132,75 tỷ đồng. Với kết quả đạt được HĐQT công ty trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức tỷ lệ 24% bằng tiền mặt.

Kế hoạch năm 2018 Dầu ăn Tường An đặt mục tiêu đạt 5.100 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 250 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 24%.

Một trong những nội dung dự kiến trình ĐHCĐ thông qua là việc giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CBCNV. Theo đó, tháng 10/2017 công ty đã phát hành hơn 1,61 triệu cổ phiếu ESOP với thời gian hạn chế chuyển nhượng 12 tháng.

Nhằm ghi nhận tinh thần nỗ lực làm việc và gắn bó của nhân viên, tạo nguồn thu hút nhân tài và động lực để nhân viên tiếp tục cống hiến, HĐQT quyết trình ĐHCĐ chấp thuận cho giải tỏa hạn chế chuyển nhượng trước thời hạn số cổ phiếu ESOP trên.

Duy Nghĩa - Chứng Khoán Online
Phạm Duy Nghĩa

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

090 411 6979 Mở tài khoản CK