Cập nhật cổ phiếu BMP – Q3/2021: Quý lỗ đầu tiên do nhu cầu sụt giảm

Sự kiện: Cuộc thảo luận với chuyên viên phân tích tổ chức ngày 19/10/2021 Chiều ngày 19/10/2021, BMP đã tổ chức một cuộc thảo luận với các chuyên viên phân tích để cập nhật KQKD sơ bộ Q3/2021. BMP ước tính doanh thu thuần trong Q3/2021 giảm 52,5% so với cùng kỳ xuống còn 529 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm...

Read more

TIN TỨC MỚI

banner-2