DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0931 114 089 / 090 411 6979

PPC: Tăng 18 tỷ đồng LNST sau kiểm toán

Lượt xem: 531 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD được điều chỉnh so với Báo cáo tài chính do công ty tự lập. Kết quả sau kiểm toán của PPC năm 2017 LNST tăng trưởng 39% so với năm 2016.

Đồ thị cổ phiếu PPC kết thúc phiên sáng ngày 28/03/2018. Nguồn: Amibroker

Đồ thị cổ phiếu PPC kết thúc phiên sáng ngày 28/03/2018. Nguồn: Amibroker

So với BCTC sau kiểm toán, phần doanh thu đạt được trong năm không thay đổi, vẫn là 6.236 tỷ đồng. Tuy nhiên các chỉ tiêu về chi phí và các mục khác có một số điều chỉnh:

-Chi phí được điều chỉnh giảm 28,22 tỷ đồng do không trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

-Bổ sung thêm chi phí sửa chữa thường xuyên 358,5 triệu đồng.

-Chi bổ sung tiền lương 7,26 tỷ đồng.

Đây là lý do dẫn đến số thuế TNDN phải nộp cũng được điều chỉnh theo số liệu tương ứng. Chính vì thế, trên BCTC kiểm toán thể hiện, năm 2017 Nhiệt điện Phả Lại lãi trước thuế 1.003 tỷ đồng, vượt 39% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 854 tỷ đồng, thay vì gần 836 tỷ đồng như báo cáo công ty tự lập, tương ứng mức tăng 18 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Ngoài ra, Nhiệt điện Phả Lại cũng đã thông báo chọn ngày 26/4 để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra vào 12/5 tới đây.

Duy Nghĩa - Chứng Khoán Online
Phạm Duy Nghĩa

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

090 411 6979 Mở tài khoản CK