DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0931 114 089 / 090 411 6979

KDC: Mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu năm 2018, mở room ngoại lên 100%

Lượt xem: 633 - Ngày:
Chia sẻ

Ngày 6/4 HĐQT CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) đã họp thông qua chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào 18/4 tới đây. Các nội dung dự kiến trình Đại hội bao gồm báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, báo cáo của Ban kiểm soát ăm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, các tờ trình ĐHCĐ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Đồ thị cổ phiếu KDC phiên giao dịch sáng ngày 09/04/2018. Nguồn: Amibroker

Đồ thị cổ phiếu KDC phiên giao dịch sáng ngày 09/04/2018. Nguồn: Amibroker

Kido Group cũng công bố nội dung tờ trình dự kiến trình Đại hội, trong đó có kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần đạt 7.016 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần doanh thu đạt được năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 561 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 440 tỷ đồng, chỉ bằng 37,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 339 tỷ đồng.

Báo cáo cũng ghi rõ, tính đến 31/12/2017 tổng cộng tài sản của Kido Group đạt 11.307 tỷ đồng, tăng 1.940 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả gần 3.490 tỷ đồng, tăng 631 tỷ đồng so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt 7.817 tỷ đồng, tăng 1.309 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó vốn góp chủ sở hữu 2.566 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức tỷ lệ 16% bằng tiền mặt, tương ứng tổng tiền chi cổ tức hơn 329 tỷ đồng. Dự kiến sau khi phân phối lợi nhuận, Kido còn lại hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm 2018 Kido Group đặt mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 71% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 800 tỷ đồng, tăng 42,7% so với lợi nhuận trước thuế đạt được năm 2017. Phấn đấu chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 16% bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Kido Group lên mức 100% và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm cả việc chủ động điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty nếu các ngành nghề này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Nguồn: Trí Thức Trẻ

Duy Nghĩa - Chứng Khoán Online
Phạm Duy Nghĩa

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

090 411 6979 Mở tài khoản CK