DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0931 114 089 / 090 411 6979

BMP: Sau kiểm toán Nhựa Bình Minh giảm 6,6 tỷ đồng LNST

Lượt xem: 645 - Ngày:
Chia sẻ

Sau kiểm toán Nhựa Bình Minh giảm 6,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, còn gần 465 tỷ đồng.

Đồ thị cổ phiếu BMP kết thúc phiên chiều ngày 28/03/2018. Nguồn: Amibroker

Đồ thị cổ phiếu BMP kết thúc phiên chiều ngày 28/03/2018. Nguồn: Amibroker

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2017 trong đó có một số thay đổi các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán. Cụ thể, doanh thu đạt được trong năm không đổi, hơn 3.824 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được điểu chỉnh giảm từ hơn 135 tỷ đồng xuống còn hơn 124 tỷ đồng. Khoản chênh lệch này được điều chỉnh ghi nhận vào chi phí khác.

Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế cả năm sau kiểm toán giảm là do các số liệu về chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại được điều chỉnh. Điều này dẫn đến việc sau kiểm toán Nhựa Bình Minh giảm 6,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, còn gần 464,7 tỷ đồng trong khi lãi sau thuế trước kiểm toán là 471,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về số tiền hơn 49 tỷ đồng. Cụ thể, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định truy thu thuế TNDN năm 2009 và 2010 với số tiền hơn 49 tỷ đồng. Công ty đã nộp và tạm hạch toán ở mục phải thu khác trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 1/1/2017 và 31/12/2017. Theo kiểm toán viên, nếu công ty xử lý khoản trên thì khoản mục phả thu ngắn hạn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2017 và 31/12/2017 sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng.

 

Duy Nghĩa - Chứng Khoán Online
Phạm Duy Nghĩa

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

090 411 6979 Mở tài khoản CK